Χρήσιμα έγγραφα

Στη συγκεκριμένη σελίδα θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου. Η σελίδα θα ανανεώνεται διαρκώς σε μία προσπάθεια να διευκολυνθεί η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς και το προσωπικό.

Έγγραφα γονέων

Έγγραφα εκπαιδευτικών