Πρόγραμμα Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου 2017

08:15 – 09:00 Προσέλευση μαθητών

10:00 Αγιασμός

11:00 Διανομή σχολικών βιβλίων, κατανομή μαθητών σε τμήματα, παράδοση ωρολογίου προγράμματος.

Παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να φέρουν μαζί τους τη σχολική τους τσάντα.