Ενημέρωση κηδεμόνων για απουσίες και λοιπά λειτουργικά θέματα

Σχολικό έτος 2017-18
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Σας ενημερώνουμε ότι για να κριθεί η φοίτηση του μαθητή ΕΠΑΡΚΗΣ και να έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις  εξετάσεις του Ιουνίου και να προαχθεί στην επόμενη τάξη ή να απολυθεί, δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 114 ωριαίες απουσίες από τις οποίες οι 50 τουλάχιστον πρέπει να είναι δικαιολογημένες (Π.Δ.  39/2014).
Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται:
α) με προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης
β) με βεβαίωση κηδεμόνα που υπογράφεται παρουσία του διευθυντή ή εκπαιδευτικού. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 10 ημέρες στη διάρκεια του σχολικού έτους και όχι περισσότερες από 2 συνεχόμενες.
Η προθεσμία για τη δικαιολόγηση των απουσιών είναι 10 εργάσιμες ημέρες μετά από την ημερομηνία της απουσίας.

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από το χώρο του σχολείου πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια της διεύθυνσης.

 

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών δεν επιτρέπεται στο σχολείο (εγκύκλιος 132328/Γ2/7-12-2006 του Υπουργείου Παιδείας)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.:  2374022236    FAX:   2374020698
e-mail: gymkassandras@sch.gr
Ιστοσελίδα: http://gymkassandras.gr/